Dinge wat ons besef

Vandag toe ek opstaan het, het ek besef ons het al so baie goeie vordering gemaak in terme van die wêreld, tegnologie en ontwikkeling. Maar daar is ‘n oordonderende wolk wat heeltyd oor ons hang. Die wolk van die negatiewe. Ons kyk altyd na die dinge wat nie werk nie en wat ons nie meer gelukkig maak nie. Ons besef nie dat omdat ons niks doen oor die goed wat ons pla nie, dit dinge erger maak nie. Ek praat nie van die dinge wat ons van mekaar pla nie, maar die dinge wat ons van onsself pla. Dit begin by die voorbeeld wat ons toon. Dit beïnvloed die pad vir ons samelewing.

Ons soek betekenis in die lewe. Baie van ons wil net hê iemand moet vir ons sê “goed gedoen.” Dit sal net iets beteken as ons dit self glo.

Ek het al baie gedink oor die idee van wanneer ek tevrede sal voel met my lewe en die dinge wat ek gedoen het. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat dit iets is wat natuurlik moet gebeur. Dit kan nie afgedwing word nie. Deur die moeilike, lekker, ongemaklike, en skokkende ervarings in ons lewens besef ons uiteindelik dat ons niks kan verander aan wat reeds gebeur het nie.

Op daardie punt besef ons dat ons gelukkig is met wat ons het en dat ons vorentoe kan gaan. Om beter te wil hê is ‘n menslike eienskap. Dit is wat ons as mensgemaak het en wat die wêreld gevorm het tot wat dit vandag is. Ons kan nie daardie aspek van onsself verander nie. Ons moet net leer om nie heeltyd na die negatiewe te kyk nie. Ons moet leer om verby die wolk te vlieg en die kans te gryp om die sterre te sien.

My gevoelens uit geblêr na ‘n lekker aand saam die familie by ‘n Steve Hofmeyr show. Dis gewoonlik op hoë emosie punte wat ek skryf.

Mr Hyde

In a crazy town called vanderbijlpark, there lived a man known as Mr. Jackel. By day, he immersed himself in the art of programming, finding solace in the rhythm of code and the simplicity of algorithms. A humble soul, he strove to live a life of balance and harmony, avoiding the spotlight and embracing the tranquility of his surroundings.

For months, Mr. Jackel had managed to maintain a sense of equanimity, navigating the ebbs and flows of his emotions with grace and composure. Yet, within him dwelled Mr. Hyde, a shadowy presence that threatened to disrupt his inner peace.

As the days passed, the subtle disturbances of daily life began to accumulate within Mr. Jackel’s mind. Despite his efforts to maintain a sense of detachment, they lingered, tugging at his consciousness like ripples on a tranquil pond. He knew that if he did not find a way to acknowledge and release these emotions, Mr. Hyde would inevitably emerge.

But Mr. Jackel understood that the key to transcending this inner conflict lay not in resistance, but in acceptance. He realized that Mr. Hyde was not an adversary to be defeated, but a part of himself seeking recognition and understanding.

And so, Mr. Jackel embarked on a journey of introspection, delving deep into the depths of his own psyche to confront his inner demons with compassion and mindfulness. With each passing day, he learned to embrace his emotions as they arose, neither clinging to nor pushing them away.

In this way, Mr. Jackel discovered a profound sense of peace and wholeness within himself. He realized that by acknowledging and accepting all aspects of his being, he could transcend the duality of Mr. Hyde and Mr. Jackel, and embrace the unity of his true self.

And so, in the tranquil town where he dwelled, Mr. Jackel walked the path of Zen, embodying the wisdom of acceptance and the serenity of inner harmony. With each step, he found himself more deeply rooted in the present moment, his heart open to the beauty and complexity of life unfolding around him.

Mr. Jackel would never be able to part with Mr. Hyde.

Ok, so you might be wondering. I took my emotions about my dual personality and made a story. I did use AI to shape a few things and fix some of my grammar.