Tag Archives: Motivation

Dinge wat ons besef

Vandag toe ek opstaan het, het ek besef ons het al so baie goeie vordering gemaak in terme van die wêreld, tegnologie en ontwikkeling. Maar daar is ‘n oordonderende wolk wat heeltyd oor ons hang. Die wolk van die negatiewe. Ons kyk altyd na die dinge wat nie werk nie en wat ons nie meer gelukkig maak nie. Ons besef nie dat omdat ons niks doen oor die goed wat ons pla nie, dit dinge erger maak nie. Ek praat nie van die dinge wat ons van mekaar pla nie, maar die dinge wat ons van onsself pla. Dit begin by die voorbeeld wat ons toon. Dit beïnvloed die pad vir ons samelewing.

Ons soek betekenis in die lewe. Baie van ons wil net hê iemand moet vir ons sê “goed gedoen.” Dit sal net iets beteken as ons dit self glo.

Ek het al baie gedink oor die idee van wanneer ek tevrede sal voel met my lewe en die dinge wat ek gedoen het. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat dit iets is wat natuurlik moet gebeur. Dit kan nie afgedwing word nie. Deur die moeilike, lekker, ongemaklike, en skokkende ervarings in ons lewens besef ons uiteindelik dat ons niks kan verander aan wat reeds gebeur het nie.

Op daardie punt besef ons dat ons gelukkig is met wat ons het en dat ons vorentoe kan gaan. Om beter te wil hê is ‘n menslike eienskap. Dit is wat ons as mensgemaak het en wat die wêreld gevorm het tot wat dit vandag is. Ons kan nie daardie aspek van onsself verander nie. Ons moet net leer om nie heeltyd na die negatiewe te kyk nie. Ons moet leer om verby die wolk te vlieg en die kans te gryp om die sterre te sien.

My gevoelens uit geblêr na ‘n lekker aand saam die familie by ‘n Steve Hofmeyr show. Dis gewoonlik op hoë emosie punte wat ek skryf.

Harmony and Embracing


In the realm of Zen, where wisdom flows,
Life’s true essence, a secret it bestows.
See the world through a lens so clear,
Embrace the good, cast aside fear.

Amidst the chaos, find tranquil repose,
Seek the silver lining where beauty grows.
Ugly and mean, they’re but facets of whole,
Transform them with kindness, heal every soul.

Jealousy’s fire, a potent force to wield,
Harness its energy, let compassion be revealed.
Turn it to motivation, a spark for your dreams,
Build bridges of hope where the heart redeems.

In life’s vibrant tapestry, colors intertwine,
Threads of darkness with threads that shine.
Balance is key, in the dance of light and shade,
Embrace them both, the symphony’s serenade.

See the world’s wonders, big and small,
Appreciate the rise, accept the fall.
Through Zen’s gentle lens, perspective aligns,
The path of positivity forever shines.

So cherish each moment, each breath that you take,
Forge your own destiny, awaken, and wake.
Live with gratitude, embrace what you see,
In the tapestry of life, find your serenity.

For today and tomorrow

Alan Watts Says:  “The startling truth is that our best efforts for civil rights, international peace, population control, conservation of natural resources, and assistance to the starving of the earth—urgent as they are—will destroy rather than help if made in the present spirit. For, as things stand, we have nothing to give. If our own riches and our own way of life are not enjoyed here, they will not be enjoyed anywhere else. Certainly they will supply the immediate jolt of energy and hope that methedrine, and similar drugs, give in extreme fatigue. But peace can be made only by those who are peaceful, and love can be shown only by those who love. No work of love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.”